top of page
חנות נעליים 1936 מיניאטורי

חנות הנעלים

"בשנים 1922-1936 ניהל אבי חנות נעליים בעיר רייכנבאך שבגרמניה, שם גרנו ושם, בחצר האחורית, נהגתי לשחק.

לימים בניתי דגם מיניאטורי של החנות.

את הדגם תוכלו לראות במוזיאון המיניאטורות החדש ביקנעם - "עולם קטן גדול", כמו גם דגמים רבים אחרים שמייצגים תמונות מההיסטוריה המשפחתית, דגמים שהם פרי דמיוני או לקוחים מתוך תמונות."

bottom of page