top of page
 דגם כריכיה מיניאטורי

הכריכיה

כשהשתחררתי מהשירות הצבאי (1950) רציתי מאד ללמוד משהו שכרוך ביצירה. באותה תקופה סייעה התאחדות עולי מרכז אירופה ליוצאי צבא למצוא סדנאות לימוד אצל בעלי מלאכה שונים. לי הציעו ללמוד את מלאכת כריכת הספרים, בבית מלאכה קטן ברחוב ארלוזורוב בחיפה. תוך כשישה חדשים רכשתי מספיק ידע במקצוע בכדי לבצע עבודות כריכה לפרנסתי. רכשתי מיכשור מתאים והקמתי בית מלאכה בביתנו. המשכתי לעסוק בכריכת ספרים כמקצוע צדדי וכתחביב במשך שנים רבות.

לא מפתיע, אם כן, שאחד הדגמים במוזיאון המיניאטורות החדש "עולם קטן גדול" הינו דגם של כריכיה, עם כל המכשור והכלים ששימשו אותי בעבר."

bottom of page