top of page
חדר כתה 1936 מיניאטורי

הכתה שלי

"למדתי בבית הספר התיכון בעיר רייכנבאך, גרמניה. תקופת הלימודים זכורה לי לטובה. היו לי חברים רבים והמורים היו הוגנים וסובלניים.

לימודי בגרמניה הסתיימו בשנת 1936, כאשר הורי החליטו לעזוב ולעלות לארץ ישראל.

לימים בניתי דגם מיניאטורי של כתתי. גודלו

כ – 58/25 ס"מ. 

את דגם הכתה תוכלו לראות במוזיאון המיניאטורות החדש "עולם קטן גדול" ביקנעם.

bottom of page