top of page
Search
  • Writer's pictureedna yahav

הסיפורים שמאחורי הדגמים - חנות הנעלים

Updated: Aug 5, 2022"זהו דגם חנות הנעליים אותו יצרתי מתוך זיכרונות ילדות.
גרנו בעיירה רייכנבאך בדרום מזרח גרמניה.

אבי, יוליוס יוסף זמטר, ניהל חנות נעליים שהייתה בבעלותה של משפחת המבורגר. דירתנו היתה ממוקמת בקומה השניה, מעל החנות, ואני נהגתי לשחק בחצר האחורית.


חנות הנעליים. אנחנו גרנו בקומה העליונה
תוכלו לראותני שם מבעד לחלון!

משפחת המבורגר מכרה בתחילת 1935 את החנות וירדה לארצות הברית. כתוצאה מכך נשאר אבי מחוסר עבודה. העובדה שאבי ניסה אז לקבל רישיון לפתיחת חנות נעליים באופן עצמאי מצביעה על כך שהוא לא היה ער למה שעומד לקרות ליהודים. למזלנו, הוא לא קבל את הרישיון. מצב היהודים הלך והחמיר ואבי בכל זאת הגיע למסקנה שהגיע הזמן להסתלק.

בספטמבר 1936, בהיותי בן 13, קבלנו את אישור הכניסה לפלסטינה והתיישבנו בחיפה.


אני תמיד אומר שהגרמנים בסופו של דבר עשו לנו טובה שלא נתנו לאבי רשיון לפתוח עסק. כך ניצלנו."


את דגם חנות הנעליים תוכלו לראות במוזיאון המיניאטורות ביקנעם - "עולם קטן גדול", כמו גם דגמים רבים אחרים שמייצגים תמונות מההיסטוריה המשפחתית, דגמים שהם פרי דמיונו של משה או דגמים הלקוחים מתוך תמונות.דגם חנות הנעליים

חלון הראווה של החנות


Comments


bottom of page