top of page
Search
  • Writer's pictureedna yahav

מה אתם יודעים על כריכת ספרים?

Updated: Aug 19, 2022

במוזיאון המיניאטורות של משה תוכלו למצוא מספר לא קטן של דגמי ספריות בהם מככבים ספרים זעירים, וגם שני דגמים שהם העתק (מתוך זכרון) של כריכיות. לא מייצרים שם כריכים, אלא ספרים...

דגם ספריה עתיקה

בעבר כרכו ספרים ידנית, לא בבתי חרושת. את הדפים היו מקפלים ותופרים זה לזה, מדביקים, מהדקים במכבש מיוחד ומחברים לכריכה שגם היא נעשתה בעבודת יד. במכונה מיוחדת היו מטביעים את שם הספר על הכריכה.

במוזיאון, מלבד דגמים מיניאטוריים תוכלו למצוא גם את מכונות הכריכה של משה.


משה ומכונת ההדבקה שיצר בעצמו

"דגמי הכריכייה והספריות, וכן הספרים הזעירים, מהווים חלק חשוב בחיי.

בשנת 1946 השתחררתי מהשירות בצבא הבריטי וחזרתי הביתה. לא היתה לי עבודה.

התאחדות עולי מרכז אירופה אירגנה אז קורסים לחיילים משוחררים שאין להם מקצוע. לי הציעו ללמוד את מלאכת כריכת הספרים ושידכו אותי לכורך ספרים. הכריכייה שלו היתה ברחוב ארלוזורוב בחיפה."

דגם כריכיה"תוך כשישה חודשים רכשתי מספיק ידע במקצוע בכדי לבצע עבודות כריכה לפרנסתי. לימים רכשתי מכשור מתאים והקמתי בית מלאכה קטנטן בביתנו. המשכתי לעסוק בכריכת ספרים כמקצוע צדדי וכתחביב במשך שנים רבות. אני מאד אוהב את המקצוע הזה, זה מקצוע מאד מעניין והוא לא קיים כבר היום."


משה כורך ספר מיניאטורי

רוצים לבקר במוזיאון?

את כל הפרטים עלינו תמצאו כאן


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page